Школа Вести Ученици Запослени Настава Активности Упис Галерије слика Контакт
ЈАВНЕ НАБАВКЕ Copyright © decembar 15, 2018 
XIV beogradska gimnazija

Кућни ред школе

Дужности ученика су:

·
да редовно похађа наставу
·
да у школу долази прикладно одевен, да води рачуна о личној уредности и хигијени, као и о школском простору у целини
·
да долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе. настава почиње у 8 часова за прву смену, односно 14 часова за другу смену и након тог времена школа се закључава.
·
да чува од оштећења школску имовину
·
да пријави сваку врсту насиља

Дужности редара су:

·
да припреми средства и услове за наставу
·
да обавести наставнике о одсуству ученика
·
води рачуна о књигама и прибору ученика и стара се о хигијени учионице, нарочито за време одмора
·
пријављује свако оштећење школске или личне имовине одељењском старешини или дежурном професору
hodnik 2.JPG
Ученику је у школи забрањено да:

·
пуши у просторијама школе и у дворишту у складу са новим законом о забрани пушења
·
уноси оружје и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини
·
уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотике и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика
·
самовољно решава међусобне сукобе употребом физичке силе и оружја
·
ремети рад на часу употребом мобилног  телефона и сл.
·
задржава се у ходницима за време часа
·
уводи било који облик политичког организовања

Ученик који се непримерено, грубо, аресивно и слично понаша према ученицима и запосленима у школи подлеже дисциплинској одговорности.
Уколико ученик осети да су његова права угрожена, заштиту увек може потражити од директора уз помоћ одељенског старешине и школског психолога.