Copyright © decembar 15, 2018 
XIV beogradska gimnazija
Школа Вести Ученици Запослени Настава Активности Упис Галерије слика Контакт
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Школа је реновирана и опремљена током школске 2007/2008. године чиме су створени добри услови за обављање васпитно-образовног рада. У школи постоји 16 учионица, 3 кабинета за информатику, кабинет са мултимедијалном таблом – за стране језике, библиотекa,наставничкa канцеларијa са помоћном просторијом, просторија за рад школског психолога,просторија за рад директора, просторија за помоћника директора школе и, по потреби, пријем родитеља, просторије за рад секретара, рачуноводства, архиву школе, боравак помоћно-техничког особља и радионицу за домара школе.

Скоро половина учионица је опремљена пројекторима и лаптоповима и оформљена су три кабинета за Рачунарство и информатику. Професори информатике реализују индивидуалну наставу са ученицима. Ради се по принципу - један ученик један рачунар, формиране су три LAN мреже, а преко сервера рачунари су повезани на Интернет што све заједно омогућава завидан ниво информатичког образовања ученика.

Крајем школске 2008-2009. године, Теленор Србија и канцеларија за младе СО Врачар поклонили су школи три рачунара и обезбедили стални приступ Интернету на рачунаримa смештеним на ходнику и доступним свим ученицима.

Школа поседује систем видео-надзора и разглас, али, на жалост, нема салу за извођење наставе физичког васпитања. Настава се изводи у објектима Спортског центра ''Врачар''. Двориште школе је током лета 2012. године сређено - избетонирано, направљен је кошаркашки терен и постављено је ноћно осветљење.

Хемијски кабинет је опремљен за експериментални рад и извођење лабораторијских вежби из хемије. Поред одговарајућег намештаја кабинет је опремљен потребним лабораторијским прибором, хемикалијама и апаратурама, наставнм средствима у електронској форми, компјутером, видео бимом а омогућен је и приступ интернету. Поред савремених наставних средстава, могућности да виде велики број хемијских експериментата, ученици су у прилици и да самостално или уз помоћ професора изводе неке од огледа. Испред кабинета уређена је изложбена витрина у којој су изложени лабораторијски прибор и апаратуре који су се некада користили. Лабораторијске вежбе су предвиђене за ученике другог и трећег разреда природно - математичког смера и одржавају се по утврђеном распореду, а у зависности од наставних јединица и потреба за експерименталним радом кабинет користе и остали ученици.

Школа има библиотеку са преко 8.000 књига и мању читаоницу у склопу ње. Књижни фонд библиотеке поред књига школске лектире садржи и вредна дела из области историје, социологије, филозофије, психологије, страних језика (енциклопедије, приручници, речници...)... Сваке године повећава се и број књига белетристике, популарне психологије и осталих научних дисциплина (историја, лингвистика, географија, природне науке и др.). Библиотека сарађује са градским библиотекама (пре свега са библиотеком „ Петар Кочић“) где се организују разне књижевне манифестације. На крају сваке школске године одличним ученицима се поклањују вредне књиге.

Радно време библиотеке прилагођено је парној и непарној смени.

Уколико бисте желели да погледате још слика наше школе, “пречицу” до галерије можете наћи овде.

Обиђите XIV београдску гимназију

Copyright © decembar 15, 2018 
XIV beogradska gimnazija