Copyright © decembar 15, 2018 
XIV beogradska gimnazija
Школа Вести Ученици Запослени Настава Активности Упис Галерије слика Контакт
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмети

Друштвено језички смер

Први разред

Други разред

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпански језик

4. Латински језик

5. Историја

6. Географија

7. Биологија

8. Математика

9. Физика

10. Хемија

11. Рачунарство и информатика

12. Музичка култура

13. Ликовна култура

14. Физичко васпитање

15. Грађанско васпитање или Веронаука

16. Језик,медији и култура/Појединац,група и друштво/Образовање за одрживи развој/Примењене науке

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпански језик

4. Латински језик

5. Психологија

6. Историја

7. Географија

8. Биологија

9. Математика

10. Физика

11. Хемија

12. Рачунарство и информатика

13. Музичка култура

14. Ликовна култура

15. Физичко васпитање

16. Грађанско васпитање или Веронаука

Трећи разред

Четврти разред

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпански језик

4. Филозофија

5. Историја

6. Географија

7. Биологија

8. Математика

9. Физика

10. Рачунарство и информатика

11. Музичка култура

12. Ликовна култура

13. Физичко васпитање

14. Грађанско васпитање или Веронаука

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпански језик

4. Устав и права грађана

5. Социологија

6. Филозофија

7. Историја

8. Математика

9. Физика

10. Рачунарство и информатика

11. Музичка култура

12. Ликовна култура

13. Физичко васпитање

14. Грађанско васпитање или Веронаука

Природно математички смер

Први разред

Други разред

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпанск језик

4. Латински језик

5. Историја

6. Географија

7. Биологија

8. Математика

9. Физика

10. Хемија

11. Рачунарство и информатика

12. Музичка култура

13. Ликовна култура

14. Физичко васпитање

15.Грађанско васпитање или Веронаука

16. Језик,медији и култура/Појединац,група и друштво/Образовање за одрживи развој/Примењене науке

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпански језик

4. Психологија

5. Историја

6. Географија

7. Биологија

8. Математика

9. Физика

10. Хемија

11. Рачунарство и информатика

12. Музичка култура

13. Ликовна култура

14. Физичко васпитање

15. Грађанско васпитање или Веронаука

Трећи разред

Четврти разред

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпански језик

4. Филозофија

5. Историја

6. Географија

7. Биологија

8. Математика

9. Физика

10. Хемија

11. Рачунарство и информатика

12. Физичко васпитање

13. Грађанско васпитање или Веронаука

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Француски/Немачки/Руски/Шпански језик

4. Устав и права грађана

5. Социологија

6. Филозофија

7. Биологија

8. Математика

9. Физика

10. Хемија

11. Рачунарство и информатика

12. Физичко васпитање

13. Грађанско васпитање или Веронаука