Copyright © decembar 15, 2018 
XIV beogradska gimnazija
Школа Вести Ученици Запослени Настава Активности Упис Галерије слика Контакт
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Секције и ваннаставне активности


У нашој школи постоје различите ваннаставне активности
и секције. Избор активности и секција које се организују
зависе од интересовања ученика.


У нашој школи ученици певају у хору, учествују у драмским приредбама и рециталима, баве се лингвистиком и катихизмом, дебатују, укључују у клуб Уједињених нација, организују ликовне изложбе и хуманитарне акције, праве сапуне, обилазе културно-уметничке догађаје и институције…